duminică, 8 ianuarie 2017

Blogul profesorului de limba română: Ortografie și punctuație în documente oficiale

Blogul profesorului de limba română: Ortografie și punctuație în documente oficiale

vineri, 29 ianuarie 2016

Un prieten ”de-al meu”?

În foarte utila dumisale emisiune ”Pastila de limbă”, dl Radu Paraschivescu, încearcă să corecteze o greșeală - crede dumnealui! - în folosirea pronumelor posesive.


Există însă o problemă. Dl Paraschivescu a întârziat cu vreo 10 ani. Până la apariția DOOM2 (în 2005), lucrurile stăteau așa cum le prezintă în film. Era incorect să spui ”un prieten de-al meu”, ”o prietenă de-a mea” etc. DOOM2 însă acceptă și aceste forme.

De ce le acceptă?! Simplu! Nu are încotro! Ilogice, stupide, dar toată lumea le folosește! Ca și ”căpșuni”, ca și ”cireși”, ca și ”clasa întâia”, ca și ”eu continui”.
Dl Paraschivescu se avântă cu elan într-o bătălie deja pierdută! De acum 10 ani!

duminică, 7 decembrie 2014

"Le vin chef" sau "le vine chef"?

Iată o greşeală comisă mai degrabă din teama de a nu face greşeli (numită hipercorectitudine).

Evident, acordul se face între predicat şi subiect. "Vine" este predicatul şi "chef" este subiectul.

sâmbătă, 31 mai 2014

Limba română - vocabular: Torenţial

Limba română - vocabular: Torenţial: Când se referă la ploaie, adjectivul "torenţial" are următorul sens: TORENȚIÁL, -Ă, torențiali, -e, adj. (Despre ploaie) Cu d...

luni, 3 februarie 2014

Indicarea datei


Pentru indicarea datei, probleme apar doar la primele două zile ale lunii, pentru celelalte lucrurile fiind clare: se foloseşte numeralul cardinal şi el nu-şi schimbă forma după gen. Aşadar, spunem trei februarie, patru februarie etc.
Pentru prima zi a lunii se foloseşte numeralul ordinal. Deci, corect este: întâi februarie, nu unu februarie.
Pentru a doua zi a lunii, se foloseşte numeralul cardinal. Dificultatea apare aici, din cauză că acesta îşi modifică forma după gen: doi / două. Cum spunem? Oricum. Ambele forme sunt acceptate. Prin urmare, este corect şi două februarie, şi doi februarie. Evident, corecte sunt şi compusele cu aceste numerale: douăsprezece februarie, douăzeci şi două februrie, dar şi doisprezece februarie şi douăzeci şi doi februarie.
Iată pasajele din DOOM pe care mă bazez.
Numeralul cardinal "12" şi cel ordinal corespunzător trebuie folosite la forma de feminin atunci când se referă la substantive femnine: ora douăsprezece, douăsprezece mii de lei, clasa a douăsprezecea (dar se acceptă şi formele de masculin în indicarea datei: doi/doisprezece/douăzeci şi doi mai).
Pentru indicarea primei zile a fiecărei luni trebuie folosit numeralul ordinal şi nu cel cardinal: Întâi Decembrie, Întâi Mai, nu Unu Decembrie, Unu Mai.

sâmbătă, 16 noiembrie 2013

Cine "îşi aduce o contribuţie"?

O eroare gramaticală, evidenţiată în 1972 de Valeria Guţu-Romalo în lucrarea  Corectitudine şi greşeală, persistă şi azi.
Din păcate, o găsim tocmai pe site-ul unei instituţii de învăţământ:

La buna desfăşurare a activităţii în şcoală îşi aduce o contribuţie importantă şi personalul auxiliar şi nu în ultimul rând părinţii care sprijină prin forţe proprii iniţiativele şcolii.

Iată ce scria acum mai bine de 40 de ani cunoscuta lingvistă:
Greşită este şi folosirea dativului pronumelui reflexiv în : Trebuie îndeplinită datoria ... fiecărui cooperator de a-şi aduce o contribuţie cât mai mare... "Magazin", 1969, nr. 630, p. 2/3. Dativul reflexiv apare obligatoriu când, făcând parte din construcţia a aduce contribuţia, substantivul nu are un determinant (altul decât pronumele în dativ) - e corectă deci construcţia: Fiecare îşi aduce contribuţia la dezvoltarea ţării. E, de asemenea, corectă prezenţa dativului în situaţiile în care contribuţie are şi un alt determinant şi e articulat cu articolul hotărât: Fiecare şi-a adus contribuţia bănească la refacerea regiunilor inundate. În situaţiile în care, însă, ca în exemplul de mai sus, contribuţie nu are un alt determinant şi nu este articulat cu articolul hotărât, întrebuinţarea dativului posesiv este nerecomandabilă. Şi în alte construcţii analoge, dativul posesiv este superfluu - cf. Pentru a-şi impune acest control, mafioţii recurg la orice fel de mijloace. "Lumea", 1971, nr. 13, p. 26/1 (corect ar fi fost: pentru a impune acest control sau pentru a-şi impune controlul). 
Aşadar, fraza de mai sus (care mai are şi greşeli de punctuaţie!) este corectă astfel:

La buna desfăşurare a activităţii în şcoală aduce o contribuţie importantă şi personalul auxiliar şi nu în ultimul rând părinţii, care sprijină prin forţe proprii iniţiativele şcolii.

Iată şi dovada.